Våre tjenester


Vi fører regnskapet for din suksess

Bilde av pcmus

Regnskapsføring

Vi fører alle typer regnskap for små og mellomstore bedrifter
Vår programvare er kompatibel med de fleste kassasystemer ute hos kunden

Bilde av mobiltelefon

Registrering av ordre

Fakturautsendelse
Oppfølging av betalinger
Purring og oppfølging av inkassosaker

Penger med klokke som bakgrunn

Lønningsrutiner

På grunnlag av kundens lønnsgrunnlag ivaretar vi alle rutiner knyttet til lønnsområdet. Terminvis rapportering til kommunekasse

Ivaretar skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Sammenstillingsoppgaver

Lommeur

Remittering

Vi påtar oss å administrere kundens gjeld, og sørger for at regninger betales til riktig tid

Bok med skrift

Ligningsoppgaver

Vi tar hele oppgaven med å utferdige ligningsdokumenter og selvangivelsen

Klakulator og penn

Årsregnskap

Utarbeider årsregnskap for de av våre kunder som er pålagt dette

Bilde av mann som signerer dokument

Etablering og stiftelse

Vi bistår ved nyetablering, herunder valg av selskapsform, samt stiftelse av firma

Bilde av penn i hånd

Styre og generalforsamlingsarbeid

Bistår i forbindelse med styrearbeid
Sørger for at styre- og generalforsamlingsarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lovgivning
Oppdaterer nødvendige protokoller

To personer som tar hverandre i hånda

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning innen områder som naturlig tilligger oppdraget, tilpasset den enkelte kunde.