Tjenester

Regnskapsføring
Fører alle typer regnskap for små og mellomstore bedrifter
Vår programvare er kompatibel med de fleste kassasystemer ute hos kunden


Registrering av ordre
Fakturautsendelse
Oppfølging av betalinger
Purring og oppfølging av inkassosaker

Lønningsrutiner
På grunnlag av kundens lønnsgrunnlag ivaretar vi alle rutiner knyttet til lønnsområdet
Terminvis rapportering til kommunekasse
Ivaretar skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Lønns- og trekkoppgaver


Remittering
Vi påtar oss å administrere kundens gjeld, og sørger for at regninger betales til riktig tid

Ligningsoppgaver
Vi tar hele oppgaven med å utferdige ligningsdokumenter og selvangivelsen

Årsregnskap

Utarbeider årsregnskap for de av våre kunder som er pålagt dette

Firmaetablering og selskapsstiftelse

Bistår ved nyetablering, herunder valg av selskapsform, samt stiftelse av firma

Styre og generalforsamlingsarbeid

Bistår i forbindelse med styrearbeid
Sørger for at styre- og generalforsamlingsarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lovgivning
Oppdaterer nødvendige protokoller

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning innen områder som naturlig tilligger oppdraget, tilpasset den enkelte kunde.